GDPR

ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SC CORPORATE CAPTURE SRL cu sediul in Cluj-Napoca, jud Cluj, str Banu Udrea nr 5, CUI 39578329, J12/2814/2018, prin intermediul formularului de contact de pe www.languageskills.ro conlecteaza datele personale ca

● Sa prelucreze adresa mea de e-mail in scopul transmiterii de oferte si informari de pe adresele de e-mail ale domeniului www.languageskills.ro;
● Sa prelucreze datele mele cu caracter personal in scopul ofertarii si vanzarii de produse si servicii; in scop de marketing pentru informare si acordarea de beneficii de loialitate si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii produselor si serviciilor oferite.

Confirm ca am fost informat cu privire la drepturile mele prevazute conform GDPR, precum dreptul la informare, dreptul la acces, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la stergerea datelor(‘dreptul de a fi uitat’), dreptul de a restrictiona procesarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unui proces automatizat sau de profilare, dreptul la retragerea consimtamantului.

● Consimtamantul este definit de GDPR – Regulamentul General cu privire la protectia datelor cu caracter personal, numit Regulamentul
nr 679/2016, ca fiind o ‘manifestare liber exprimata, specifica, in cunostinta de cauza si clara a acordului persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal ca de exemplu o declaratie facuta in scris (inclusiv in format electronic), sau verbal’.
● Am fost informat asupra faptului ca in anumite situatii, consimtamantul persoanelor vizate reprezinta temeiul juridic de prelucrare a datelor cu caracter personal, atunci cand operatorul nu are un alt temei juridic.
● Cunosc faptul ca dreptul la retragerea consimtamantului se face pe baza unei cereri scrise in care vor fi specificate care date cu caracter personal se doresc a fi sterse. Urmare a exercitarii dreptului la retragerea consimtamantului, SC CORPORATE CAPTURE SRL se obliga sa distruga/stearga datele mele cu caracter personal.
● Datele cu caracter personal sunt orice date care pot duce la identificarea unei persaone(ex. Nume si prenume, CNP, adresa etc.)